Concerten in de Sint Piterkerk te Grou

De concertcommissie van de Sint Piterkerk organiseert in het voor- en najaar een concert dat aansluit op de thematiek van het kerkelijk jaar.
Met deze concerten wil de commissie bewoners in de regio en andere belangstellenden laten kennismaken met, en genieten van muziek van internationaal niveau, geschreven door huidige en vorige generaties, in een historisch fraai en interessant kerkgebouw met een uitstekende akoestiek.
Daarnaast worden er in de zomer een aantal orgelconcerten georganiseerd.

Op de volgende tabbladen leest u meer over deze concerten en kunt u kaarten reserveren.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail naar sintpiterconcerten@gmail.com.